Penrhos Arms
CROESO  |  LLETY  |  BWYD DA  |  CYFARFODYDD A DIGWYDDIADAU  |  PETHAU I WNEUD  |  CYSYLLTWCH Â NI  |  ENGLISH
 
 
  Cyfarfodydd a Chynadleddau yn y Penrhos
Gallwn gynnig ystafelloedd cyfarfod ar gyfer
cynadleddau, achlysuron arbennig a phartion preifat.Partion preifat
Mae'r Penrhos yn leoliad perffaith ar gyfer cinio i grŵp, digwyddiad elusennol,
bore coffi, dathliad neu briodas.

Ar agor drwy'r dydd bob dydd.
Bwyd ar gael drwy'r dydd gan gynnwys bwyd i fynd allan.
Yn teithio ac ar frys? Ffoniwch ymlaen llaw i archebu bwyd!

 • Gweinir bwyd drwy'r dydd - brecwast drwy’r dydd - te prynhawn
        - bwydlen min nos a dewisiadau bwyd i fynd allan
 • Bwyd i fynd - te - coffi - brechdanau - rholiau a phrydau poeth
 • Gardd gwrw - llecyn chwarae diogel i deuluoedd - croesewir anifeiliaid anwes
 • Partion penblwydd plant gyda gemau a pheintio wynebau
 • Cwrw traddodiadol - gwinoedd a gwirodydd
 • Cinio Dydd Sul traddodiadol
 • Cyri a pheint ar nos Iau

 •  
  Llety
  Gwesty'r Penrhos


  Delfrydol ar gyfer un noson neu seibiant am ychydig ddyddiau. Addas ar gyfer teuluoedd
  neu bobl busnes.

  Mwy o wybodaeth...

  Archebion
  Sicrhewch bod ystafell ar gael
  ac yna'i harchebu.

  Mwy o wybodaeth...

  Prisiau
  Ystafelloedd o £55 y noson
  Mwy o wybodaeth...

  Ychwanegwch ni
  ar Facebook

  penrhosarms

   


  Cysylltwch â Ni

  Penrhos Arms
  Ff: 01650 511243
  e:
  facebook.com/penrhosarms  Penrhos Arms

  * Croeso
  * Llety
  * Bwyd Da
  * Cyfarfodydd & Digwyddiadau
  * Pethau i Wneud
  * Cysylltwch â Ni
  * English  Guns On Pegs Good Shoot Hotel Guide - Highly Recommended
  Good Shoot Hotel Guide
  Highly Recommended