Penrhos Arms
CROESO  |  LLETY  |  BWYD DA  |  CYFARFODYDD A DIGWYDDIADAU  |  PETHAU I WNEUD  |  CYSYLLTWCH Â NI  |  ENGLISH
 
 
  Brecwast, bwydlen plant, prydau ysgafn a bwydlen min nos

P'un ai aros yn y gwesty ydych chi neu dim ond galw heibio dewch i fwynhau arlwy arbennig cegin y Penrhos.
Gweinir prydau bwyd bob dydd drwy'r dydd 0 8 yb (neu'n gynharach drwy drefniant) tan 9 yh. Mae'r fwydlen yn newid yn gyson er mwyn manteisio ar gynnyrch lleol a thymhorol. Gellir eistedd hyd at 60 o gwsmeriaid rhwng yr ystafell fwyta a'r lolfeydd, ond croesewir ymholiadau ar gyfer partion neu ddathliadau mwy.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni ar 01650 511243 neu e-bost

 
Llety
Gwesty'r Penrhos


Delfrydol ar gyfer un noson neu seibiant am ychydig ddyddiau. Addas ar gyfer teuluoedd
neu bobl busnes.

Mwy o wybodaeth...

Archebion
Sicrhewch bod ystafell ar gael
ac yna'i harchebu.

Mwy o wybodaeth...

Prisiau
Ystafelloedd o £55 y noson
Mwy o wybodaeth...

Ychwanegwch ni
ar Facebook

penrhosarms

 


Cysylltwch â Ni

Penrhos Arms
Ff: 01650 511243
e:
facebook.com/penrhosarmsPenrhos Arms

* Croeso
* Llety
* Bwyd Da
* Cyfarfodydd & Digwyddiadau
* Pethau i Wneud
* Cysylltwch â Ni
* EnglishGuns On Pegs Good Shoot Hotel Guide - Highly Recommended
Good Shoot Hotel Guide
Highly Recommended